Begravelse Bornholm ApS
Købmagergade 10
DK-3730 Nexø

Bisættelse

Hvis der er tale om en bisættelse, skal kisten brændes, modsat en begravelse, hvor kisten bliver jordfæstet i forlængelse af handlingen. En bisættelse kan ske i kirken eller fra kapel – og med eller uden præst. Kisten bliver kremeret og en askeurne nedsat i fællesgrav eller på et familiegravsted.

Det koster det

Det koster lidt forskelligt afhængigt af ugedag og andre detailjer. Læs mere nedenfor.

Bisættelse i kirke på en hverdag: 

kr. 12.893,-.

Bedemanden kommer på hjemmebesøg og arrangerer efterfølgende
bisættelse med den lokale præst, ordner det praktiske med kirkegården og klarer alt papirarbejde frem til skifteretten. Tilbuddet er inkl. rustvogn (2 stk. inkl. 15 km., derefter 20 kr. pr. ekstra km), hvid basis kiste og Ø-urne samt ilægning, opredning og bedemandens deltagelse ved
højtideligheden. Prisen er excl. kremering og kirkegårdsydelser.

Bisættelse i kirke på en lørdag: 

kr. 13.788,-.

Hjemmebesøg og samtale, hvorefter bedemanden arrangerer bisættelsen, taler med præsten og står for alt papirarbejde frem til
skifteretten. Der ilægges i opredt hvid basis kiste på en hverdag, og kisten køres i rustvogn til det lokale kapel for kisteophold. På dagen for handlingen køres kisten i rustvogn til kirken og efter handlingen bliver
den båret ud til rustvognen og kørt til krematorium (i alt 3 stk. kørsler, inkl. 15 km., derefter 30 kr. pr. ekstra kørt km). Inkl. en hvid Ø-urne. Prisen er excl. kremering og kirkegårdsydelser.

Bisættelse fra kapel: 

kr. 11.898,-.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, eller familien ikke ønsker gejstlig medvirken, kan man vælge at lave handling fra kapel. Der ilægges i opredt hvid basis kiste og køres til kapel (1 stk. kørsel, inkl. 15 km., derefter 20 kr. pr. ekstra kørt km), hvor I som familien afslutningsvis enten bærer kisten ind i ”det blå rum” eller går fra kisten. Hvis der ønskes en handling om lørdagen, skal der lægges 1.495 kr. til ovenstående pris.
Prisen er excl. kapelleje, kremering og kirkegårdsydelser.
envelopesmartphone