Begravelse Bornholm ApS
Købmagergade 10
DK-3730 Nexø

Begravelse

Når en kiste skal nedsænkes i jorden, er der tale om en begravelse i modsætning til en bisættelse, hvor kisten først bliver kremeret og der derefter sker en urnenedsættelse. Ved en begravelse bliver kisten jordfæstet i forlængelse af en handling i kirken eller borgerligt på kapellet eller ved graven, hvis der ikke skal deltage præst.

Bisættelse

Ved en bisættelse bliver kisten ofte båret ud til rustvognen, hvorefter den bliver kørt til det lokale krematorium.
Der er forskellige priser som er afhængige af, på hvilken måde en begravelse skal foregå.

Begravelse

Ønsker I en kistebegravelse, bærer vi kisten direkte fra højtideligheden i kirken eller på kapellet til gravpladsen. Her bliver kisten jordfæstet. I skal ikke bruge urne eller krematorium, men til gengæld vil kirkegårdens
udgifter være væsentligt højere end ved bisættelse.
Et kistegravsted (3 m2 i 20 år) koster i gennemsnit 37.170kr. for medlemmer af
Folkekirken inkl. ren- og vedligehold og 50.490 kr. for ikke-medlemmer. 

Bisættelse

Urnen er i løbet af 14 dage klar til nedsættelse på gravsted (1m2 i 10 år), der i gennemsnit koster 3.732 kr. for medlemmer af Folkekirken, og 6.552
kr. for ikke-medlemmer.
Prisforskellen handler primært om størrelsen af gravstedet, fredningsperioden (min. 20 år ved kister og min. 10 år ved urner) samt omfanget af det fysiske gravearbejde.
Adgang til et familiegravsted kan dog også have stor indflydelse på gravstedsprisen.
envelopesmartphone