Begravelse Bornholm Aps, bedemand Camilla Mikkelsen
Begravelse Bornholm ApS
Grønnegade 2
DK-3730 Nexø

Begravelse

Begravelse på hele Bornholm med bedemand Camilla Mikkelsen

Begravelse og bisættelse på hele Bornholm med bedemand Camilla Mikkelsen
Når en kiste skal nedsænkes i jorden, er der tale om en begravelse i modsætning til en bisættelse, hvor kisten først bliver kremeret og der derefter sker en urnenedsættelse. 

Ved en begravelse bliver kisten jordfæstet i forlængelse af en handling i kirken eller borgerligt på kapellet eller ved graven, hvis der ikke skal deltage præst.

Bisættelse

Ved en bisættelse bliver kisten ofte båret ud til rustvognen, hvorefter den bliver kørt til det lokale krematorium. Læs mere om bisættelse samt priser her.

Det koster en begravelse

Hvad en begravelse koster er afhængig af, på hvilken måde begravelsen skal foregå. Læs mere nedenfor.

Priser begravelse

Ønsker I en kiste­begravelse, bærer vi kisten direkte fra højtidelig­heden i kirken eller på kapellet til grav­pladsen. Her bliver kisten jord­fæstet. I skal ikke bruge urne eller krema­torium, men til gengæld vil kirke­gårdens udgifter være væsentligt højere end ved bisættelse.

Et kistegravsted (3 ㎡ i 20 år) koster i gen­nemsnit 37.170 kr. for med­­lemmer af Folke­kirken inkl. ren- og vedlige­hold og 50.490 kr. for ikke-medlemmer. 

Priser bisættelse

Urnen er i løbet af 14 dage klar til ned­sættelse på gravsted (1 ㎡ i 10 år), der i gennem­snit koster 3.732 kr. for med­lemmer af Folke­kirken og 6.552 kr. for ikke-med­lemmer.

Prisforskellen handler primært om størrelsen af gravstedet, fred­nings­perioden (min. 20 år ved kister og min. 10 år ved urner) samt omfanget af det fysiske grave­arbejde.

Adgang til et familie­gravsted kan dog også have stor indflydelse på gravstedsprisen.
envelopephone-handsetmap-markerlink