Begravelse Bornholm ApS
Købmagergade 10
DK-3730 Nexø

Begravelseshjælp

Bedemanden kan ansøge om op til 11.650 kr. i tilskud (2021).

Bedemandens pris vil i gennemsnit være 11.839 kr., mens kirkegården som minimum vil koste 6.500 kr. Ønsker I også blomster, afholdelse af en mindesammenkomst efter
handlingen og gravsten (eller opdatering af eksisterende gravsten), vil de samlede
begravelsesudgifter nemt passere 20-25.000 kr. Bedemanden ordner alt i forbindelse
med ansøgningen og hjælper med udbetalingen af korrekt begravelseshjælp.

Enlig uden børn

Op til 11.650 kr.

Hvis afdøde var enlig og ikke efterlader sig børn under 18 år, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.950kr. (2021). Er afdødes
formue over 31.200 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Ægtefælle/partner

Op til 11.650 kr

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis boets samlede formue overstiger 38.950 kr. (2021). Er boets samlede formue over 50.600 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Født før 1. april 1957

Få min. 1.050 kr.

Hvis afdøde er født før 1 april 1957, udbetales der altid 1.050 kr. i begravelseshjælp.
Dette er uanset formueforhold, og der udbetales via NemKonto til enten familien eller bedemanden.
envelopesmartphone